Historia wierszem

Historia szkoły wierszem pisana

Szkoła,
Która daje
Kromkę wiedzy
Na dalsze lata życia -
Jest wielką
Dobrodziejką!
/S.Sliwa/

Rocznica
Zawsze początki są trudne,
Lecz potrzeba
Kształcenia młodych -
Przeważyła.
Kopalnia się rozwijała,
Rosło wydobycie,
Bo przemysł
Wołał o węgiel.
Brakowało tylko -
Ludzi.
By człowiek był przydatny,
Musi być pouczony
Do zawodu;
Im więcej świadomy,
Tym praca bezpieczniejsza
I bardziej wydajna.
Kto to może zapewnić?
Szkoła Górnicza! (…)