Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

Rada Rodziców

Pytania i uwagi kierowane do Rady Rodziców Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini można kierować na adres  radarodzicow@zstu.edu.pl

Rada Rodziców ZST-U

Przewodniczący:

Z-ca:

Skarbnik: 

Dane konta dla wpłat na RR:

Numer konta:

Tytuł przelewu:  RR nazwisko dziecka klasa