Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

Konkurs “Niepodległa”


Ogłaszamy Szkolny Konkurs Niepodległa organizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizator Konkursu:
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

Koordynatorzy:
Renata Kosowska-Waleń
Leonarda Celarek
Małgorzata Klimczak

Przeznaczenie:
Konkurs skierowany jest do uczniów ZST-U w Trzebini

Temat:
Niepodległa

Cele:

 1. Pogłębianie wiedzy na temat odzyskania przez Polskę niepodległości i budowy II RP.
 2. Rozbudzanie szacunku do przeszłości i dokonań Polaków.
 3. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych.
 4. Świętowanie wydarzeń z przeszłości i zachęcanie do budowy wspólnej przyszłości.
 5. Promocja w środowisku szkolnym i lokalnym talentów artystycznych młodzieży.

Czas realizacji:

 • 8 października – 29 października 2018 roku

Przebieg Konkursu:

  1. Poszczególne klasy przygotowują odpowiednio:
   • technik informatyk, technik elektronik, technik teleinformatyk: prezentacja multimedialna lub film lub gra edukacyjna,
   • technik organizacji reklamy: ulotka lub plakat lub praca plastyczna wykonana techniką dowolną
   • technik żywienia i usług gastronomicznych: autorskie potrawy kulinarne
   • technik usług fryzjerskich: fryzury z epok (pokaz lub film lub zdjęcia fryzur)
  2. Podsumowanie Konkursu:
   • 8 listopada 2018 roku

Szczegółowe informacje w bibliotece szkolnej i u pani Renaty Kosowskiej – Waleń.
Dla zwycięskich klas przewidziano atrakcyjne nagrody. Zapraszamy !!!