Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

WYSTARTOWAŁ PROJEKT EDUKACYJNY SZKOŁA DIALOGU!


WYSTARTOWAŁ PROJEKT EDUKACYJNY
SZKOŁA DIALOGU!

Cztery spotkania i cztery warsztaty z opiekunem projektu i trenerami Forum Dialogu. Debaty, które
uwrażliwiają na zagadnienia związane z historią, tradycją i kulturą ze szczególnym uwzględnieniem
dziedzictwa własnej miejscowości. Naradzanie skutkujące masą fantastycznych pomysłów na realizację
części składowych projektu poczynając od filmu, wideo clipu poprzez wywiady, prezentacje z grą
miejską i spotkaniem autorskim włącznie.
Jakie znaczenie ma integracja z grupą? Ogromny. Warsztaty w aktywny, innowacyjny sposób przekazują
nową wiedzę, inspirują i motywują do nowych działań. Uczestnicy w trakcie prowadzonych spotkań
wykorzystują wiadomości i poznane narzędzia, sami decydują o kształcie projektu, sami wybierają
odbiorców. Projekt, którego tematyka jest związana z historią, tradycją i kulturą Żydów polskich
ma być ukoronowaniem pracy uczniów. W znakomity sposób rozwija kompetencje miękkie
podopiecznych: umiejętność planowania, działania, gospodarowania czasem i pracy w grupie, w tym
pracy dla społeczności lokalnej.
Na czym zależy organizatorom? Chcą, by uczniowie zainteresowali się wielokulturową przeszłością
Trzebini, poznali ją, mieli świadomość, że częścią jej byli przedstawiciele wielu kultur, w tym
społeczności żydowskiej. W skład grupy wchodzi 20 osób, to uczniowie z klas 2a, 3d i 4b. Dzieląc się
wrażeniami po dwóch spotkaniach warsztatowych z edukatorami podkreślali bogactwo działań, nowych
możliwości, innowacyjność i nieszablonowość programu. Zgodnie stwierdzili, ze są podekscytowani i z
niecierpliwością oczekują na zajęcia w terenie. A te już 12 listopada!
Już teraz prezentujemy zdjęcia z I i II dnia warsztatów.
Opiekun wyjątkowo kreatywnej grupy projektowej- Pani Monika Kasprzyk-Jedynak
Edukatorzy: Panie Małgorzata i Agnieszka, Forum Dialogu, Warszawa