Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

Dla Niepodległej – Dzień Papieski w ZSTU


16 października 2018 roku to dzień 40 Rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową w Rzymie.
Obchodzony w tym roku Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa” wpisuje się w obchody
100 Rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, zwłaszcza w wymiarze Papieża Polaka, wielkiego patrioty, który rozsławił imię naszej Ojczyzny na całym świecie. W tym dniu zgromadziliśmy się przy dębie i obelisku Jana Pawła II przed naszą szkołą, aby uczcić pamięć Świętego Biskupa Rzymu i naszego rodaka. Dąb został zasadzony w 2011 roku, w roku beatyfikacji Papieża. Natomiast obelisk,
ufundowany przez pana Zbigniewa Pogodę, byłego nauczyciela ZSTU, został umieszczony przed szkołą
trzy lata później, w roku kanonizacji Jana Pawła II. Na uroczystości zebrali się uczniowie ZSTU, którzy odśpiewali „Barkę” i zapalili znicze. Zaszczycił nas swoją obecnością również pan Zbigniew Pogoda dzieląc się z młodzieżą swoimi wspomnieniami o Papieżu Polaku.