Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

GRAND PRIX czyli Nagroda Główna dla Pameli Pabis!


„Aby osiągnąć sukces trzeba umieć zaplanować swoją karierę zawodową” – te słowa
Pani Małgorzaty Bigaj, Dyrektor PCKU w Chrzanowie przyświecały konferencji, na której
poznaliśmy laureatów konkursu e-learningowego „Bądź architektem swojej kariery zawodowej”.
Konkurs był realizowany w terminie 17 września – 14 października i składał się z czterech bloków
tematycznych: I – Świata wartości, predyspozycji, zainteresowań, II – Ścieżki kształcenia, III –
Rynku pracy i IV – Ścieżki kariery zawodowej. Uczniowie rywalizowali rozwiązując quizy,
wykonując zadania związane z ich predyspozycjami zawodowymi, wykazując aktywność na
forum, tworząc słownik pojęć związany z rynkiem pracy. W drugiej części spotkania mogli
wysłuchać wykładu na temat „Autoprezentacji i mowy ciała – o werbalnym i niewerbalnym
przekazie komunikacji” Radosława Świergosza. W spotkaniu brali udział uczniowie z klasy 2c
oraz uczestnicy kursu z klasy 4b.
Laureatce gratulujemy! Wręczenie nagrody nastąpi 17 października br. podczas uroczystego
jubileuszu 10-lecia Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Opiekunem
grupy konkursowej była Pani Monika Kasprzyk-Jedynak. W skład grupy weszli: Katarzyna
Popławska, Jakub Knapik, Pamela Pabis z klasy 4b.