Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ – Akademia Kreatywnej Kariery


Z radością informujemy, że w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych będzie realizowany projekt Akademia Kreatywnej Kariery.
Głównym celem przedsięwzięcia jest zdobycie i doskonalenie umiejętności, kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy. Zasadnicze działania będą podporządkowane identyfikacji oraz uaktywnieniu tkwiących w każdym uczestniku predyspozycji i zdolności, co pozwoli rozwinąć ich kompetencje społeczne, wyposaży osoby młode w umiejętność wykorzystywania własnego potencjału osobistego zarówno na etapie przygotowywania się i wchodzenia na rynek pracy, jak i na różnych etapach rozwoju ich kariery zawodowej.

Adresaci: uczniowie klas trzecich Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini (proces naboru uczestników przebiegać będzie dwuetapowo: w oparciu o przeprowadzoną ankietę samooceny i test psychometryczny).

W ramach realizowanych działań uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne znamienne dla 15 kompetencji społecznych, z kolei tworzenie innowacji opartej na kreatywnym i multidyscyplinarnym podejściu zachęci ich do podejmowania wyzwań i rozwiązywania rzeczywistych problemów odnoszących się do podnoszenia pożądanych przez rynek pracy talentów.
Działania edukacyjne będą bazować na „learning by doing”. Kolejnym etapem doskonalenia będzie mobilizacja w formie Aktywnych Wolontariuszy, ostatnim stworzenie profesjonalnego Portfolio. Wartością dodaną w projekcie będzie dokument Dossier Marki Osobistej dla uczestników.

Nazwa działania: Młodzież solidarna w działaniu, realizator Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej. Akredytacja Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Start: 25 listopada 2019 r. (poniedziałek).

Koordynatorzy: TOZCH Bartosz Urban, ze strony szkoły: Monika Kasprzyk-Jedynak.