Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Szkoła Branżowa


Od dnia 17 marca 2020 r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Trzebini, którzy zostali skierowani na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w CKZiU w Krakowie otrzymają e-mailem oraz przez dziennik elektroniczny  loginy na platformę e-learningową Centrum w celu zapoznania się materiałami dydaktycznymi niezbędnymi do zaliczenia turnusu. Proszę na bieżąco sprawdzać stronę szkolną, e-maila szkolnego oraz dziennik elektroniczny.