Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Przyjmowanie stron


W oparciu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini ogranicza obsługę interesantów.
Sekretariat szkoły został zamknięty dla petentów do odwołania.
Dokumenty w wyłącznie pilnych sprawach można składać pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej. Kontakt z sekretariatem szkoły będzie odbywał się wyłącznie telefonicznie, drogą pocztową lub elektronicznie.