Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

KALENDARIUM HISTORYCZNE – 1791 Uchwalenie Konstytucji 3 maja


“Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie!” to słowa pieśni patriotycznej, która powraca wraz z ważnym dla naszego kraju wydarzeniem sprzed 229. lat.
Dokument ten, podpisany na Zamku Królewskim w Warszawie, regulował ustrój Rzeczpospolitej Obojga Narodów, m.in. ograniczał demokrację szlachecką, znosił liberum veto i wprowadzał monarchię dziedziczną. Jak twierdzą historycy była to próba ratowania Rzeczpospolitej, ale też nowoczesny i odważny glejt.

Początek maja 1791 roku nie był spokojnym czasem. Swoją obecność zaznaczyli przeciwnicy Konstytucji, a sama sesja w Sali Senatorskiej trwała bardzo długo. Finalnie była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa tego typu.
Radość nie trwała długo. Sprzeciw wyraziły państwa ościenne wypowiadając Rzeczypospolitej wojnę i doprowadzając do drugiego rozbioru.
Konstytucja została uchylona, jednak nadal budziła w Polakach ducha narodu i nadzieję na niepodległość. Była, jak określił H. Kołłątaj: “ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

W kwietniu 1990 roku Sejm przywrócił to Święto Narodowe, które dumnie obchodzimy 3 maja.

 

Rozmowa z dr Anną Rosner: http://muzhp.pl/pl/e/1140/uchwalenie-konstytucji-3-maja

Muzeum Historii Polski