Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

TECHNIKUM – BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ


Współczesna młodzież jest rzeczowa i operatywna, wybór szkoły jest w dużej mierze przemyślany, nieprzypadkowy. Większa jest wiedza na temat zmian zachodzących na rynku pracy, słyszalne i zasadne są słowa pracodawców o braku fachowców i specjalistów. Jest na to panaceum. To technikum – szkoła pierwszego wyboru! Gwarancja udanego startu, bezpiecznej przyszłości, bogatej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Nauka u nas trwa 5 lat, a absolwent wybranego kierunku kształcenia zdobywa konkretne kwalifikacje. Oferta edukacyjna jest w tym zakresie bogata: technik informatyk, programista, teleinformatyk, elektronik, technik reklamy, usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, usług kelnerskich, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik budownictwa. Kształcenie ogólne ( w zakresie podstawowym i rozszerzonym) połączone jest z zawodowym, związanym z profilem kształcenia.

Praktyki zawodowe, egzamin potwierdzający umiejętności i kwalifikacje w zawodzie, egzamin maturalny, nauka języków obcych (w tym języka obcego zawodowego) to liczące się atuty na rynku pracy.
W naszym przypadku ścisła współpraca z pracodawcami, uczelniami, patronaty firm, skuteczne doradztwo,wprowadzane innowacje, warsztaty są efektem uważnego śledzenia zmian zachodzących na rynku pracy, przeprowadzanych rozmów z przedsiębiorcami, rodzicami i młodzieżą. Wiemy, że ludzie z doświadczeniem, praktycznymi umiejętnościami, szeroko rozwiniętymi kompetencjami społecznymi są intensywnie poszukiwani i godnie wynagradzani. Udokumentowane kwalifikacje zawodowe, szkolenia, wyjazdy zawodoznawcze, projekty rozwijające zainteresowania i pasje, inwestycja w kreatywność i specjalizacje to szansa na sukces dla wielu młodych osób.

Inspirujemy do zmian! Technikum to dobry pomysł na życie, gwarancja bezpieczeństwa i wspaniałej przygody. Satysfakcja z wykonywanej pracy połączona z zainteresowaniami to luksus, na który może pozwolić sobie uczeń szkoły zawodowej.
Absolwenci ZSTU uzyskują: świadectwo ukończenia technikum, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 70,5% absolwentów techników zdało egzamin maturalny, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało 77,28% zdających.
Wybierz świadomie! Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną. Wybierz ZSTU w Trzebini! Zadzwoń, napisz, połącz się z nami online. Zapraszamy!