Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

BIBLIOTEKA SZKOLNA


Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. będzie można korzystać z biblioteki szkolnej. Przypominamy uczniom klas kończących szkołę o zwrocie książek do dnia 7 czerwca 2020 r.

Godziny dyżurów biblioteki szkolnej:

  • Wtorek 9:00 –11:30
  • Środa 11:00- 13.30

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej:

  1. Do biblioteki wchodzimy pojedynczo z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ZSTU w Trzebini (załącznik do zarządzenia nr 4/V/2020 wewnętrzne procedury bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego biblioteki szkolnej w ZSTU w Trzebini dostępny w bibliotece szkolnej oraz przekazany uczniom za pomocą kanałów elektronicznych).
  2. Użytkownikom zaleca się przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach.
  3. Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej ustala się trzydniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
  4. Formy oddawania książek: bezpośrednio w bibliotece lub w miejscu wyznaczonym przy wejściu do szkoły . Książki zapakowane w reklamówkach należy opisać : imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez pracownika ZSTU.
  5. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/pełnoletni uczeń zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
  6. Chęć wypożyczenia książki musi być wcześniej zgłoszona przez dziennik elektroniczny, e-mail (leonarda.celarek@zstu.edu.pl),
  7. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia o terminach zwrotów książek oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.