Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Ograniczenia dotyczące żółtej strefy – ważne!


Szanowni
Rodzice i Uczniowie!

W związku z wprowadzeniem strefy żółtej na terenie powiatu wprowadza się na terenie Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini dodatkowe ograniczenia:
-ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie na terenie szkoły osób trzecich,
-wszystkie sprawy urzędowe związane z dokumentacją należy załatwiać poprzez kontakt telefoniczny, pocztą elektroniczną lub za pomocą dziennika elektronicznego (np. wnioski o dofinansowanie biletów, zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły, itd.),
-sekretariat szkolny jest zamknięty dla uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, wszelkie sprawy załatwiane są przez wychowawców oraz drogą elektroniczną lub telefoniczną,
-przy wejściu do sekretariatu znajduje się skrzynka na listy, do której należy wrzucać dokumentację papierową,
-złożone dokumenty podlegają dwudniowej kwarantannie,
-wprowadza się zakaz kserowania dokumentów należących do uczniów, rodziców, itp.,
-wprowadza się bezwzględny obowiązek stosowania osłony ust i nosa w przestrzeni wspólnej. Wszystkie naruszenia karane będą karami statutowymi,
-wprowadza się obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych w ramach kształcenia w zawodzie – jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami ze szczególnym uwzględnieniem zawodów branży administracyjno-usługowej oraz turystyczno-gastronomicznej, jak również dezynfekcja rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn,
-w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia będą wykonywane obowiązkowo pomiary temperatury ciała;
-jeżeli pomiar termometrem wykaże stan podgorączkowy lub gorączkę – zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie prawni ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły). Przypominamy o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
-czas na ocenę prac pisemnych uczniów zostaje wydłużony o 2 dni ze względu na konieczność zastosowania kwarantanny,
-wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do wyżej wymienionych zasad.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły