Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO – USŁUGOWYCH W TRZEBINI ZWYCIĘZCĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU W KATEGORII GASTRONOMIA I PRODUKCJA SPOŻYWCZA


Głównym celem VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” było wyłonienie i promocja szkół oraz pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach. Chodziło o zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy z wybranym pracodawcą. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród odbyło się w wirtualnej przestrzeni Virbela. Wyjątkowe spotkanie urozmaiciła konferencja „Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego”.

Panele dyskusyjne – zagadnienia:

 • Rekomendacje sprzyjające w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w relacji szkoła – pracodawca,
 • Szanse i zagrożenia mające wpływ na powodzenie współpracy w przyszłości szkół z pracodawcami,
 • Dobre praktyki we współpracy szkół z pracodawcami,
 • Jak dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy oraz ułatwić młodym osobom start w dorosłe życie?
 • Możliwości współpracy szkół z pracodawcami na poziomie opracowywania programów nauczania,
 • Budowanie marki szkoły poprzez prezentowanie umiejętności zawodowych uczniów,
 • Atrakcyjna nauka zawodu – staże i praktyki zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych; praktyczne aspekty realizacji projektów unijnych,
 • Szkoły branżowe w systemie doradztwa zawodowego (upowszechnianie narzędzi i materiałów z zakresu doradztwa zawodowego),
 • O potrzebach kadrowych szkół zawodowych w kontekście nowych kierunków kształcenia,
 • Oczekiwania szkoły i uczniów oraz rodziców wobec rynku pracy z uwzględnieniem roli doradztwa zawodowego.

 

SZKOŁA I ZAKŁAD PRACY
JAKO UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ MIEJSCA ZDOBYWANIA WIEDZY
Zespół Szkół Techniczno – Usługowych – Hotel & Restauracja PLATAN***

Dzięki praktyce uczniowie zdobywają umiejętności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Udział pracodawców w życiu szkoły, inwestowanie w rozwój bazy dydaktycznej czy doskonalenia kadry są istotnymi elementami tego procesu. Bardzo dobrze rozumie to partner ZSTU, z którym placówka współpracuje od kilku lat. To RETRANS T. Baran, M. Kapcia Sp. J. Hotel & Restauracja PLATAN*** w Chrzanowie. Firma objęła patronatem klasy kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Celem tego mecenatu jest między innymi podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego i dążenie do poszerzenia kwalifikacji uczniów. Działania związane z tymi obszarami zostały uwzględnione w projekcie konkursowym.

NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA
=
PRZYGOTOWANIE PRZYSZŁEGO ABSOLWENTA
DO MOBILNOŚCI I ELASTYCZNEGO FUNKCJONOWANIA
NA DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCYM SIĘ RYNKU PRACY

Wszystkie działania są starannie przemyślane, dobrane pod względem tematycznym, programowym, koncentrują się na najistotniejszych zagadnieniach. Należą do nich: staże uczniowskie, poprawa efektywności kształcenia, reagowanie na potrzeby rynku pracy, perspektywiczne planowanie rozwoju placówki, organizacja praktyk zawodowych, zajęć praktycznych, doposażenie szkoły, uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach. Współpraca ta, przy wsparciu i zaangażowaniu wszystkich partnerów kształcenia zawodowego i osób, które w sposób bezpośredni doświadczą pozytywnych skutków podjętych działań, przynosi znakomite efekty. Poprzez zaprezentowanie dobrych praktyk podkreślamy, w jaki sposób edukacja może osiągać wysoką jakość i efektywność w zakresie kształcenia zawodowego.

Słowa podziękowań kierujemy do kierownictwa firmy, pracowników Hotel & Restauracja PLATAN*** w Chrzanowie, uczniów, absolwentów, nauczycieli. To święto branży gastronomicznej!

Projekt konkursowy „Szkoła dla pracodawców, pracodawca dla szkoły”
Monika Kasprzyk-Jedynak

 

W załączeniu:

  • Prezentacja kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.
   Finał VII edycji konkursu ogólnopolskiego „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini laureatem w obszarze zawodowym gastronomia i produkcja spożywcza. Przedstawienie kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych częścią bloku dotyczącego prezentacji zwycięskich szkół na konferencji „Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego”. Celem konkursu była promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.
   https://youtu.be/e0KVNkq6cH0
 • Grafiki z uroczystości i konferencji zorganizowanej w wirtualnej przestrzeni Virbela