Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZSTU I PROGNOZA MEiN


Już po raz trzeci Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb rynku pracy, a tym samym przyczynianie się do przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce. Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych, dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywają również opinie rad sektorowych do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Prezentujemy wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest ISTOTNE ZAPOTRZEBOWANIE na pracowników w województwie małopolskim:

  • Technik budownictwa
  • Technik elektronik
  • Technik informatyk
  • Technik programista
  • Technik teleinformatyk
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych

“Jeśli znajdziesz pracę, która daje ci możliwość wykazania się wrodzonymi talentami, to w ciągu dwóch lat poczynisz większe postępy niż na innej posadzie przez dziesięć lat”.

Brian Tracy