Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

2021-03-25_Slider
3
9
10
7
5
previous arrow
next arrow

Wyniki egzaminów maturalnych


Wyniki egzaminów maturalnych będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 5 lipca 2021 r. (poniedziałek) od godz. 10:00. Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do 12 lipca 2021 r.