Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

2021-03-25_Slider
3
9
10
7
5
previous arrow
next arrow

FINAŁ PROGRAMU EDUKACYJNEGO HISTORIONAUCI


Historionauci to program realizowany Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tegoroczny projekt zakładał kontakt z lokalnymi instytucjami kultury (muzea), kładł nacisk na samodzielną pracę uczniów (grupa wybierała temat, zbierała informacje potrzebne do wykonania projektu, opracowywała je i prezentowała innym uczestnikom) i wykorzystywał metodę projektu. Każdy etap pracy projektowej był poprzedzony warsztatami, spotkaniami z trenerami, edukatorami, koordynatorem programu:

  • Fotografowanie przedmiotów – warsztaty poprowdził fotograf Elsi Adajew
  • Film o przedmiocie. Inspiracje – prowadzący webinar Konrad Śniady /montażysta, reżyser/
  • Jak napisać artykuł w programie Historionauci? Warsztat z Małgorzatą Leszko
  • W Muzeum Woli. Dlaczego warto odzwiedzać lokalne muzea?
  • Redagowanie tekstów – spotkanie z dziennikarką Joanną Dzikowską
  • Muzeum w środowisku lokalnym. Nie tylko magazyny i eksponaty – muzea jako centra aktywności lokalnej i źródła regionalnych tożsamości – webinar
  • Muzeum dla niehumanistów – webinar
  • Rozmowa z Anną Sadło-Ostafin, Kustoszem i Głównym Inwentaryzatorem Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, oddział „Dom Urbańczyka” w Chrzanowie (14 kwietnia i 18 maja 2021).

Cel programu był podporządkowany zachęceniu młodych ludzi do poznawania historii poprzez szczegół. Punktem wyjścia był obiekt muzealny (przedmiot), który pochodził z dwudziestolecia międzywojennego – okresu kluczowego w rozwoju Polski. Zadaniem młodzieży było przedstawienie historii tego obiektu w interesujący sposób. Końcowy efekt to prezentacja własnej narracji o tajemniczej torebce z koroną. Interdyscyplinarne działanie przyniosło konkretne rezultaty.

Projekt HISTORIA: POSZUKAJ realizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od 2018 roku – w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Niepodległa.

Program Historionauci jest częścią działań edukacyjnych realizowanych przez NIMOZ w ramach portalu HISTORIA:POSZUKAJ

Organizator: CEO

Zawartość merytoryczna, grafiki, materiały zdjęciowe: Monika Kasprzyk-Jedynak, Agnieszka Ślęczkowska, Martyna Kosobudzka, Patrycja Marchewczyk

Uczestnicy wybranych webinarów, warsztatów: Martyna Kosobudzka, Patrycja Marchewczyk, Oliwia Matusiak, Nikola Kawala, Jakub Słobodziański

Stylizacje fryzur, materiały zdjęciowe: Edyta Stanula, Agnieszka Król

Okres realizacji: grudzień 2020 – czerwiec 2021.