Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Konkurs na pracę pisemną – XX edycja – organizowany przez NBP


W I E L C Y  P O L S C Y  E K O N O M I Ś C I  T E Ż  B Y L I  NASTOLATKAMI …

Narodowy Bank Polski po raz dwudziesty zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce do udziału w konkursie na pracę pisemną.

Temat pracy konkursowej:

Wielcy polscy ekonomiści też byli nastolatkami… Obejrzyj film nbp.pl/ekonomisci i wybierz bohatera swojej pracy. Jakie wydarzenia i obserwacje ekonomiczne z czasów młodości mogły skłonić wybranego przez Ciebie ekonomistę do zainteresowania się tą tematyką? A co Ciebie intryguje w tym obszarze?

Nagrody dla zwycięzców

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i po trzy wyróżnienia:

I miejsce – 4000 zł,

II miejsce – 3500 zł,

III miejsce – 3000 zł,

wyróżnienie – 1500 zł.

Termin nadsyłania prac

Prace konkursowe (z wymaganymi załącznikami określonymi w regulaminie) należy nadsyłać do 12 października 2021 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Szczegóły dostępne na www.nbp.pl/konkursy