Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

2021-03-25_Slider
3
9
10
7
5
previous arrow
next arrow

Dyplomy z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


Informujemy, że dyplomy z wynikami egzaminu potwierdzającego kwlaifikacje w zawodzie będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 08.09.2021 r. od godz. 10:00. Jednocześnie informujemy, że deklaracje do przystąpienia na egzamin w sesji poprawkowej należy złożyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2021 r.