Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

2021-03-25_Slider
3
9
10
7
5
previous arrow
next arrow

NASI UCZNIOWIE OTRZYMALI STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW!


OLIMPIA SMAGA I MIŁOSZ ZYGMUNT OTRZYMALI STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW!

Stypendium przyznaje się uczniom, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem, wykazują się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki.

Gratulujemy!

https://kuratorium.krakow.pl/lista-stypendystow-prezesa-rady-ministrow-na-rok-szkolny-2021-2022-z-wojewodztwa-malopolskiego/