Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

2021-03-25_Slider
3
9
10
7
5
previous arrow
next arrow

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW w ramach Priorytetu 3 NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. w 2021 r.


WSPARCIE FINANSOWE DLA ZSTU!

Wojewoda Małopolski ogłosił wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Wsparcie finansowe przyznano 249 szkołom, w tym ZSTU w TRZEBINI.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone miedzy innymi na: zakup nowości wydawniczych, zakup wyposażenia oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Monika Kasprzyk-Jedynak