Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

2021-03-25_Slider
3
9
10
7
5
previous arrow
next arrow

KOMPETENCJE SPOŁECZNE I MIĘDZYKULTUROWE – KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – WARSZTATY UPOWSZECHNIANIA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rok szkolny 2022/2023 z kolejnym projektem adresowanym do uczniów ZSTU w Trzebini!


Ten kto ma w życiu swoje „dlaczego”, poradzi sobie z „jak”.

F. Nietzsche

 

Projekt obejmuje szkolenia i kursy, które są spójne z celami polityki edukacyjnej i zagranicznej państwa polskiego oraz podążają za współczesnymi wyzwaniami społecznymi, rynku pracy i edukacji z uwzględnieniem doskonalenia komunikacji międzykulturowej, potrzeb, uzdolnień i pasji, uwrażliwienia na historię własną i dziedzictwo innych narodów.

ZAKRES TEMATYCZNY

  1. Akademia Kompetencji Społecznych i Międzykulturowych – młodzież zdobędzie umiejętności praktyczne w ramach 15. kompetencji społecznych.
  2. Warsztaty upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski – warsztaty mają na celu przygotowanie do wymian międzynarodowych, zapoznanie z kwestiami dziedzictwa narodowego Polaków, historii Polski, przygotowanie prezentacji/opracowania przedstawianego podczas wyjazdu do wybranego kraju.
  3. Kurs języka angielskiego prowadzony w formie warsztatów, pogadanek, odgrywania scen z życia codziennego. Celem kursu jest przygotowanie osób młodych do wyjazdu, doskonalenie języka w komunikacji międzykulturowej, przezwyciężanie barier i obaw przed rozmową w innym języku.

Rekrutacja: I grupa – uczniowie z klas 1. i 2. technikum

Start projektu: wrzesień 2022 r.

Międzynarodowe Centrum Dialogu i Współpracy
Projekt realizowany w ramach współpracy z Międzynarodowym Centrum Partnerstwa Partners Network.
Koordynator ze strony szkoły: Monika Kasprzyk-Jedynak

Fot. Uczennice ZSTU w Rezydencji pod Zegarem w Trzebini