Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

2021-03-25_Slider
3
9
10
7
5
previous arrow
next arrow

PLATFORMA GRYWALIZACYJNA I STARTUPY TECHNOLOGICZNE – uczniowie ZSTU w Trzebini w projekcie Akademia Kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca.


Rok szkolny 2022/2023 przywitamy nowymi formami aktywności uczniów i nauczycieli:

  • GRYWALIZACJA I JEJ POTENCJAŁ BIZNESOWY I EDUKACYJNY
  • oraz STARTUPY TECHNOLOGICZNE I ICH POTENCJAŁ DO GENEROWANIA INNOWACJI.

„Akademia kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca” to inicjatywa skierowana do młodych osób, które myślą o rozwoju kariery zawodowej i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu zrealizowano do tej pory 72 godziny szkoleniowe podporządkowane trzem modułom warsztatowym: przedsiębiorczości, komunikacji, kreatywnemu myśleniu.
Wśród poruszanych zagadnień były m.in. prototypowanie rozwiązań kreatywnych i ocena pomysłów biznesowych, kreowanie własnego wizerunku w sytuacjach formalnych i nieformalnych, funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw i roli pracowników w ich rozwoju, pozyskanie wiedzy potrzebnej do zakładania, prowadzenia i rozwoju innowacyjnej działalności gospodarczej. Zajęcia zorganizowane były z doświadczonymi, inspirującymi dydaktykami i praktykami biznesu, wykładowcami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczniowie pozyskaną wiedzę będą mogli spożytkować w trakcie realizowania różnych codziennych aktywności, będą przygotowani do podjęcia w przyszłości aktywności biznesowej. We wrześniu odbiorą certyfikaty.

Współpraca Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie – 23 czerwca 2022 r.

Podczas spotkania dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini Piotra Brzózki z dr. Markiem Makowcem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych, skonsultowano przedmiot i zakres partnerskiej współpracy w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń przy realizacji przedsięwzięć i projektów naukowo-badawczych oraz omówiono kolejne formy aktywności.

1. Platforma grywalizacyjna

Grywalizacja z powodzeniem jest wdrażana w biznesie, pomaga znacznie zwiększyć motywację i zaangażowanie pracowników. Ostatnio zyskuje coraz większy rozgłos i uznanie w edukacji, gdyż bardzo dobrze pomaga w motywowaniu uczniów do różnej aktywności, realizowaniu konkretnych celów w ciekawy i angażujący sposób oraz – co bardzo pożądane w dzisiejszej dobie – zindywidualizowaniu procesu nauczania. Platforma pozwoli uczniom ZSTU w Trzebini zgłębić wiedzę na temat tego, jak wykorzystując mechanizmy z gier można wzmocnić motywację wewnętrzną i bardziej przyswoić wiedzę przekazywaną w szkole. Aktywność ta pozwoli także na integrację z rówieśnikami poprzez uczestnictwo w specjalnie przygotowanych rozgrywkach grywalizacyjnych. Planuje się udostępnienie platformy grywalizacyjnej ARIBO – dr Marek Makowiec, UEK.

Grywalizacja z pewnej innowacyjnej formy prowadzenia zajęć stała się standardowym narzędziem wspierającym naukę. Wspiera nie tylko edukację szkolną, spotkamy ją również w szkoleniach zawodowych czy w firmach i przedsiębiorstwach. Poprzez zastosowanie platformy ARIBO chcemy pokazać, że szkoła nie jest nudna, że można zdobywać wiedzę i umiejętności w sposób angażujący i budzący ciekawość. Poprzez wprowadzenie platformy chcemy również podnieść skuteczność kształcenia, co powinno być zawsze głównym celem każdej placówki edukacyjnej – Piotr Brzózka, dyrektor ZSTU w Trzebini.

Szkolenie z obsługi platformy grywalizacyjnej ukończyły: Monika Kasprzyk-Jedynak, Agnieszka Król, Gabriela Lebiedzka-Groń, Katarzyna Urbańczyk, Agnieszka Grochal, Monika Pater, Klaudia Nocoń.

2. Mój pierwszy start-up

Start-upy to innowacyjne spółki poszukujące skalowalnego modelu biznesowego. Cechami, które wyróżniają start-upy od tradycyjnych spółek są innowacyjność, nowy skalowalny model biznesowy, szybki wzrost oraz pozyskiwanie finansowania na rozwój.

Szkoła musi się zmieniać aby dostosować się do szybko zmieniającej rzeczywistości, do postępu technologicznego i do rynku pracy. Naszym głównym celem w ramach tej części projektu jest nauczenie uczniów jak założyć własną działalność gospodarczą tak aby byli niezależnymi specjalistami. Dzięki współpracy z UE w Krakowie liczymy, że młodzież przygotuje profesjonalne portfolio zawodowe, opracuje plany założenia własnej działalności oraz będzie, na starcie swojej zawodowej przygody, posiadała nowoczesne i unikalne materiały spełniające kryteria produktów innowacyjnych. Chcemy naszą inicjatywą wspierać uczniów w ich pierwszych zawodowych krokach – Piotr Brzózka, dyrektor ZSTU w Trzebini.

Wraz ze wzrostem znaczenia nowoczesnych technologii w codziennym życiu, jak i biznesie coraz większą uwagę poświęca się odważnym, młodym i innowacyjnym spółkom nazywanym start-upami. W ramach kampanii pt.: „Mój pierwszy start-up” uczniowie ZSTU będą pracowali nad rozwinięciem własnego pomysłu na start-up oraz nad przygotowaniem pitchu biznesowego. Ponadto zostaną dla nich zorganizowane zajęcia pt.: „Startupy technologiczne i ich potencjał do generowania innowacji”, które będą rozwinięciem modułu warsztatowego „Przedsiębiorczość”. Zajęcia te przybliżą młodzieży, czym różnią się startupy od typowej działalności gospodarczej i spółek oraz wskażą jak założyć swój start-up – dr Marek Makowiec, UEK.

Marek Makowiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych, koordynator projektu „Akademia Kreatywności”

Monika Kasprzyk-Jedynak, koordynator projektu ze strony ZSTU w Trzebini