Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

2021-03-25_Slider
3
9
10
7
5
previous arrow
next arrow

Egzamin poprawkowy matura 2022


W przypadku niezdania egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu, deklarację o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w części poprawkowej należy złożyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2022 r. (wtorek). Druk dostępny na stronie OKE w Krakowie oraz w sekretariacie szkoły.