Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Autor: Joanna Lasoń


Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. będzie można korzystać z biblioteki szkolnej. Przypominamy uczniom klas kończących szkołę o zwrocie książek do dnia 7 czerwca 2020 r. Godziny dyżurów biblioteki szkolnej: Wtorek 9:00 –11:30 Środa 11:00- 13.30 Zasady korzystania Read more…


W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja 2020 r. przekażą do dyrektora szkoły informację o chęci przystąpienia do części Read more…


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną ZSTU, jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 32 711 53 46 (poniedziałek-piątek w godz. 11.00-13.00), Możecie do nas pisać: rekrutacja@zstu.edu.pl. Spotkanie online 23 maja 2020 r. (sobota, godz. 9.00-11.00).


Informujemy, że ulegają zmianie terminy egzaminów w roku szkolnym 2019/2020 https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji–nowe-rozwiazania


Informujemy,że do do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkole, w związku z tym w dalszym ciągu zajęcia prowadzone są w formach zdalnych. https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia


Informujemy, że pedagog szkolny pozostaje do Państwa dyspozycji dla uczniów, rodziców i nauczycieli w dotychczasowych godzinach pracy pedagoga. Kontakt poprzez e-mail, dziennik elektroniczny lub ustalenie z daną osobą innej formy, która będzie jej odpowiadać.


Młodocianym pracownikom, którzy mieli uczestniczyć w turnusie dokształcania teoretycznego od 16 marca 2020 r. w Krakowie w zawodach monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i fryzjer (III stopień), rozesłano na dziennik elektroniczny oraz szkolnego e-maila loginy i hasła do Read more…


Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020 został ustalony do 31 marca 2020 r. Zgodnie z tym prosimy na bieżąco obserwować informacje zamieszczane na stronie www szkoły. Dokładny termin opublikujemy w momencie otrzymania stosownej informacji Read more…


W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych uprzejmie informujemy, że ZST-U w Trzebini za pomocą dostępnych narzędzi (Google Suite, Gmail, dziennik elektroniczny, platforma Moodle) uruchamia zgodnie z zaleceniem MEN wsparcie edukacyjne w formie kształcenia zdalnego. Wszystkie niezbędne informacje przekazywane będą na Read more…


Ze względu na otrzymanie nowych wytycznych od Wojewody Małopolskiego publikujemy treść zarządzenia. https://www.zstu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zarz%C4%85dzenie-Wojewody-Ma%C5%82opolskiego.pdf