Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

2021-03-25_Slider
3
9
10
7
5
previous arrow
next arrow

Autor: Joanna Lasoń


Informujemy, że deklaracje na egzamin zawodowy należy złożyć do dnia 15.09.2022 r. Dotyczy to przystępujących do egzaminu w sesji zimowej styczeń-luty 2023 po raz pierwszy jak również osób, które będą przystępować do sesji poprawkowej.


Wyniki egzaminu maturalnego z sesji poprawkowej będą dostępne do odbioru w sekretariacie szkoły od 09.09.2022 r. Wyniki egzaminu zawodowego z sesji czerwiec/lipiec 2022 r. będą wydawane absolwentom szkoły od 08.09.2022 r.


Zebrania z rodzicami odbędą się w poniedziałek 12.09.2022 r. o godzinie 17:30.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się w auli szkolnej: godz. 8:00 – klasy 1, godz. 9:30 – klasy 4, godz. 11:00 – klasy 2 i 3. Serdecznie zapraszamy, Dyrekcja i Nauczyciele ZSTU w Trzebini


Listy osób zakwalifikowanych oraz osób przyjętych do szkoły będą dostępne na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym oraz na gazetce szkolnej przy wejściu do szkoły.


Egzamin maturalny w części poprawkowej odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00 w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini.


Od dnia 18 lipca 2022 r. w związku z sezonem urlopowym w miarę możliwości prosimy o kontakt e-mailowy z sekretariatem szkoły. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać do godz. 14:00.


W przypadku niezdania egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu, deklarację o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w części poprawkowej należy złożyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2022 r. (wtorek). Druk dostępny na stronie OKE w Krakowie Read more…


Świadectwa z wynikami z egzaminu maturalnego będą do odbioru w sekretariacie szkoły od wtorku 05.07.2022 r. od godz. 8:00.


Dnia 11.04.2022 r. o godz. 17:00 zaplanowane są zebrania z rodzicami i opiekunami oraz dzień otwarty dla rodziców i opiekunów.