Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

2021-03-25_Slider
3
9
10
7
5
previous arrow
next arrow

Autor: Joanna Lasoń


Dnia 11.04.2022 r. o godz. 17:00 zaplanowane są zebrania z rodzicami i opiekunami oraz dzień otwarty dla rodziców i opiekunów.


MATURA: Uczniowie, którzy zdali egzamin zawodowy z obu kwalifikacji mogą złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2022 r. informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych. Obowiązkowym jest dołączenie oryginałów dokumentów potwierdzających uprawnienia do uzyskania Read more…


Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji czerwiec – lipiec 2022 upływa 07.02.2022 r.


Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych Read more…


Deklarację ostateczną przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2022 r. należy złożyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2022 r. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie OKE w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120406280&kom#komunikaty


Informujemy, że w dniu 24.12.2021 r. sekretariat szkoły jest nieczynny dla interesantów zewnętrznych.


W związku z obecną sytuację epidemiologiczną zaplanowane na poniedziałek 29.11.2021r. spotkania z rodzicami i opiekunami odbędą się wyłącznie w formie zdalnej w formie spotkania z wychowawcą. Prosimy o sprawdzanie powiadomień z dziennika elektronicznego, ponieważ tą drogą otrzymacie Państwo link do Read more…


Wyniki egzaminów maturalnych z sesji poprawkowej będą do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 10 września 2021 r. od godz. 10:00 w godzinach pracy sekretariatu szkoły.


Informujemy, że dyplomy z wynikami egzaminu potwierdzającego kwlaifikacje w zawodzie będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 08.09.2021 r. od godz. 10:00. Jednocześnie informujemy, że deklaracje do przystąpienia na egzamin w sesji poprawkowej należy złożyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym Read more…


Zebrania dla rodziców odbędą się 06.09.2021 r. (poniedziałek) o godz. 17:00.