Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Autor: Joanna Lasoń


Informujemy, że pedagog szkolny pozostaje do Państwa dyspozycji dla uczniów, rodziców i nauczycieli w dotychczasowych godzinach pracy pedagoga. Kontakt poprzez e-mail, dziennik elektroniczny lub ustalenie z daną osobą innej formy, która będzie jej odpowiadać.


Młodocianym pracownikom, którzy mieli uczestniczyć w turnusie dokształcania teoretycznego od 16 marca 2020 r. w Krakowie w zawodach monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i fryzjer (III stopień), rozesłano na dziennik elektroniczny oraz szkolnego e-maila loginy i hasła do Read more…


Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020 został ustalony do 31 marca 2020 r. Zgodnie z tym prosimy na bieżąco obserwować informacje zamieszczane na stronie www szkoły. Dokładny termin opublikujemy w momencie otrzymania stosownej informacji Read more…


W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych uprzejmie informujemy, że ZST-U w Trzebini za pomocą dostępnych narzędzi (Google Suite, Gmail, dziennik elektroniczny, platforma Moodle) uruchamia zgodnie z zaleceniem MEN wsparcie edukacyjne w formie kształcenia zdalnego. Wszystkie niezbędne informacje przekazywane będą na Read more…


Ze względu na otrzymanie nowych wytycznych od Wojewody Małopolskiego publikujemy treść zarządzenia. https://www.zstu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zarz%C4%85dzenie-Wojewody-Ma%C5%82opolskiego.pdf


Od dnia 17 marca 2020 r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Trzebini, którzy zostali skierowani na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w CKZiU w Krakowie otrzymają e-mailem oraz przez dziennik elektroniczny  loginy na platformę e-learningową Centrum w Read more…


Od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini. Uczniowie pozostają w domu. Prosimy na bieżąco śledzić stronę szkolną oraz wiadomości w dzienniku elektronicznym, ponieważ będziemy przekazywać Read more…


Uwaga tegoroczni maturzyści! Bardzo proszę o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu wypełnienia ostatecznych deklaracji maturalnych do dnia 21 stycznia 2020 r.


Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2020 należy złożyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2020 r.


Od poniedziałku 16.12.2019 r. będzie obowiązywał nowy podział godzin. Będzie on umieszczony na stronie szkoły i na holu w najbliższy czwartek.