Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

Autor: Urszula Fudali


Dzień 10 października (środa) jest dniem bez zajęć dydaktycznych dla uczniów, z powodu przerwy  w dostawie wody. Uczniowie klas branżowej szkoły powinni w tym dniu udać się na zajęcia praktyczne.


Dnia 24 września 2018 roku, o godz. 16:30 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klasy 2d.


W związku z nieobecnością nauczyciela w dniu 17.09.2018 zebranie z rodzicami klasy II D zostaje odwołane.


Zebranie z rodzicami odbędzie się 17-09-2018 (poniedziałek) o godz. 17:00.


Informujemy, że dyplomy, świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane 31 sierpnia 2018 roku od godz.10.00.


Dyrekcja Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 roku: – dla klas I o godz.8:30 – dla pozostałych klas o godz. 10.00