Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Kategoria: Ważne Informacje


Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego 2021 roku – wejdź do wpisu aby zapoznać się z treścią komunikatu 20201222 E8 EM Komunikat o harmonogramie AKTUALIZACJA (1)


DZIEŃ OTWARTY W ZSTU 22 MARCA 2021 r.   Panel dla UCZNIÓW – platforma Microsoft Teams 9:00-11:00 Technik żywienia i usług gastronomicznych https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4cba8c93540a417faf6a17363adaea16%40thread.tacv2/1616078107540?context=%7b%22Tid%22%3a%227eca2130-bc55-439b-a80b-d4eb00d39029%22%2c%22Oid%22%3a%2247fc56cb-6af3-4465-be9f-ba4f7b6cabd9%22%7d


Harmonogram Dnia Otwartego – platforma Microsoft Teams, Google Meet Szanowni Rodzice i Drodzy Ósmoklasiści, 22 MARCA SPOTYKAMY SIĘ ONLINE! Zwróćcie uwagę na naszą NOWOŚĆ w ofercie edukacyjnej – kierunek TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW. Spotkania tematyczne – panel dla UCZNIÓW 8. klas szkół podstawowych: Read more…


  Szanowni Rodzice, Drodzy Ósmoklasiści! Od marca na naszej stronie będą udostępniane informacje dotyczące oferty edukacyjnej ZSTU. Pojawią się prezentacje, filmy, grafiki, zdjęcia. Opowiemy o naszych sukcesach, kierunkach kształcenia, innowacjach, warsztatach, projektach, współpracy z uczelniami i pracodawcami. Zapoznamy z procesem Read more…


Już po raz trzeci Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb rynku Read more…


OGÓLNOPOLSKI RANKING TECHNIKÓW 2021 – PERSPEKTYWY Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych odznaczone ZNAKIEM JAKOŚCI – SZKOŁA Z TARCZĄ SREBRNĄ “Nie ma szkoły idealnej dla wszystkich. Ale możemy, a nawet powinniśmy do takiego ideału dążyć, a ranking jest jedną Read more…


Informujemy, że termin złożenia ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego upływa 8 lutego 2021 r.. Deklaracje po tym terminie nie będą przyjmowane.


Głównym celem VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” było wyłonienie i promocja szkół oraz pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach. Chodziło o zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy Read more…


{…} A wiatr prędki od nieznanej, bezimiennej, wielkiej mogiły leśnej leciał i leciał, niosąc w przestrzeń, w czas. w pamięć, w serca, w przyszłość świata triumfem dalekiej przyszłości rozbrzmiewający okrzyk: – Gloria victis! Na podstawie: Eliza Orzeszkowa, Gloria victis. Warszawa Read more…


Informujemy, że od poniedziałku 26.10.2020 r. do odwołania sekretariat szkoły nie załatwia spraw urzędowych. Wszelkie sprawy prosimy kierować wyłącznie na e-maila szkolnego: sekretariat@zstu.edu.pl Dokumenty papierowe można wrzucać do skrzynki umieszczonej przy wejściu do szkoły, ponieważ wejście do budynku nie jest Read more…