Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Kategoria: Ważne Informacje


Deklarację ostateczną przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2022 r. należy złożyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2022 r. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie OKE w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120406280&kom#komunikaty


Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływają efektywna współpraca szkół z pracodawcami, wprowadzane innowacje i ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Dążenie do wspieranie działań w tych obszarach to punkt docelowy partnerów ZSTU. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Read more…


Szanowni Państwo, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br. Udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny. Obowiązkową i najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na Read more…


Zebrania dla rodziców odbędą się 06.09.2021 r. (poniedziałek) o godz. 17:00.


Wyniki egzaminów maturalnych będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 5 lipca 2021 r. (poniedziałek) od godz. 10:00. Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do 12 lipca Read more…


Szanowni Rodzice, Drodzy Ósmoklasiści przypominamy i zapraszamy. sekretariat@zstu.edu.pl tel. 32 711 53 46, 32 711 58 08


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini


pamięć – szacunek – prawda Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował Międzynarodowy Festiwal Filmowy o symbolicznej nazwie ECHA KATYNIA  w 2020 roku. Obecnie trwa jego 2. edycja. https://krakow.ipn.gov.pl/ https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/140117,II-Miedzynarodowy-Festiwal-Filmowy-o-Totalitaryzmach-Echa-Katynia-1518-kwietnia-.html


Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego 2021 roku – wejdź do wpisu aby zapoznać się z treścią komunikatu 20201222 E8 EM Komunikat o harmonogramie AKTUALIZACJA (1)


DZIEŃ OTWARTY W ZSTU 22 MARCA 2021 r.   Panel dla UCZNIÓW – platforma Microsoft Teams 9:00-11:00 Technik żywienia i usług gastronomicznych https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4cba8c93540a417faf6a17363adaea16%40thread.tacv2/1616078107540?context=%7b%22Tid%22%3a%227eca2130-bc55-439b-a80b-d4eb00d39029%22%2c%22Oid%22%3a%2247fc56cb-6af3-4465-be9f-ba4f7b6cabd9%22%7d