Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Kategoria: Ważne Informacje


W tym trudnym dla wszystkich czasie uruchamiamy Pogotowie Pedagogiczne. Jest przeznaczone dla wszystkich uczniów i rodziców. Osoby, które potrzebują wsparcia, porady, informacji, rozmowy mogą dzwonić pod nr tel. 605 412 835


Konkurs Filmowy WSB Młody człowiek VS Ekologia WSB – WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W JAWORZNIE DOTYCZY WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH ✅ Dbasz o środowisko i starasz się być EKO? ✅ Często zamiast samochodu wybierasz spacer? ✅ Stosujesz zasady zero waste? ✅ Ograniczasz użycie plastiku i korzystasz Read more…


W oparciu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini ogranicza obsługę interesantów. Sekretariat szkoły został zamknięty dla petentów do odwołania. Dokumenty w wyłącznie Read more…


Materiały edukacyjne Ministerstwa Zdrowia na temat koronawirusa dotyczący kwarantanny. Materiały służą jak największemu upowszechnieniu wiedzy całego społeczeństwa nt. kwarantanny: co powinniśmy wiedzieć na temat kwarantanny, co można robić, a czego nie można robić.   Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie – Read more…


W związku z opublikowaniem wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 przesyłaliśmy na szkolne skrzynki e-mail informacje szczegółowe do zainteresowanych osób. Odbiór dokumentów planowany jest po powrocie do szkoły. W przypadku, gdy nie zdałaś/eś, którejkolwiek części egzaminu Read more…


Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020 został ustalony do 31 marca 2020 r. Zgodnie z tym prosimy na bieżąco obserwować informacje zamieszczane na stronie www szkoły. Dokładny termin opublikujemy w momencie otrzymania stosownej informacji Read more…


W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych uprzejmie informujemy, że ZST-U w Trzebini za pomocą dostępnych narzędzi (Google Suite, Gmail, dziennik elektroniczny, platforma Moodle) uruchamia zgodnie z zaleceniem MEN wsparcie edukacyjne w formie kształcenia zdalnego. Wszystkie niezbędne informacje przekazywane będą na Read more…


Ze względu na otrzymanie nowych wytycznych od Wojewody Małopolskiego publikujemy treść zarządzenia. https://www.zstu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zarz%C4%85dzenie-Wojewody-Ma%C5%82opolskiego.pdf


Od dnia 17 marca 2020 r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Trzebini, którzy zostali skierowani na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w CKZiU w Krakowie otrzymają e-mailem oraz przez dziennik elektroniczny  loginy na platformę e-learningową Centrum w Read more…


Od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini. Uczniowie pozostają w domu. Prosimy na bieżąco śledzić stronę szkolną oraz wiadomości w dzienniku elektronicznym, ponieważ będziemy przekazywać Read more…