Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

2021-03-25_Slider
3
9
10
7
5
previous arrow
next arrow

Kategoria: Ważne Informacje


Informujemy, że deklaracje na egzamin zawodowy należy złożyć do dnia 15.09.2022 r. Dotyczy to przystępujących do egzaminu w sesji zimowej styczeń-luty 2023 po raz pierwszy jak również osób, które będą przystępować do sesji poprawkowej.


W okresie wakacyjnych Sekretariat Szkoły przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.


Miło nam poinformować, że Olimpia Smaga i Szymon Topól mają przyznane stypendium naukowe w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Trzebinia” w roku szkolnym 2021/2022. Gratulujemy! „Jednym z najlepszych sposobów wykorzystania czasu jest zwiększanie stopnia Read more…


Listy osób zakwalifikowanych oraz osób przyjętych do szkoły będą dostępne na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym oraz na gazetce szkolnej przy wejściu do szkoły.


Egzamin maturalny w części poprawkowej odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00 w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini.


W przypadku niezdania egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu, deklarację o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w części poprawkowej należy złożyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2022 r. (wtorek). Druk dostępny na stronie OKE w Krakowie Read more…


Świadectwa z wynikami z egzaminu maturalnego będą do odbioru w sekretariacie szkoły od wtorku 05.07.2022 r. od godz. 8:00.


„Bo nienawiść dużo łatwiej wzbudzić, niż skłonić do miłości. Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia”. Marek Edelman Nasze działania w 2021 roku zostały uhonorowane i do szkoły wpłynęło oficjalne potwierdzenie. Dziękujemy! Szkoła Dialogu to ogólnopolski program edukacyjny, którego Read more…


Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki Read more…


MATURA: Uczniowie, którzy zdali egzamin zawodowy z obu kwalifikacji mogą złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2022 r. informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych. Obowiązkowym jest dołączenie oryginałów dokumentów potwierdzających uprawnienia do uzyskania Read more…