Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

2021-03-25_Slider
3
9
10
7
5
previous arrow
next arrow

Egzamin zawodowy

Wytyczne dla maturzystów – Wytyczne dla zdających

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów – WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów

Harmonogram przeprowadzania egzaminu – Harmonogram

 

Deklaracje ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie przeprowadzanego w terminie czerwiec-lipiec 2020 r. (sesja Lato 2020):

W związku z opublikowaniem wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 przesyłaliśmy na szkolne skrzynki e-mail informacje szczegółowe dotyczące Twoich wyników:

Odbiór dokumentów planowany jest po powrocie do szkoły.

W przypadku, gdy nie zdałaś/eś, którejkolwiek części egzaminu w terminie styczeń-luty 2020 r. (sesji Zima 2020) możesz złożyć deklarację wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do 31 marca 2020 r.

Procedura postępowania:

  1. Wybierz deklarację przystąpienia do egzaminu w Twojej kwalifikacji.
  2. Pobierz deklarację.
  3. Wydrukuj ją.
  4. Wypełnij dane osobowe, adres korespondencyjny DRUKOWANYMI LITERAMI niebieskim długopisem.
  5. Zaznacz, którą część egzaminu będziesz poprawiał.
  6. Jeżeli masz opinię, bądź orzeczenie lub aktualne zaświadczenie lekarskie zaznacz odpowiednią opcję.
  7. Podpisz czytelnie (imię i nazwisko).
  8. Prześlij niezwłocznie  skan lub zdjęcie deklaracji na skrzynkę e-mailową: sekretariat@zstu.edu.pl.

Deklaracje:

Technik usług fryzjerskich A.19

Technik usług fryzjerskich A.23

Technik organizacji reklamy A.26

Technik organizacji reklamy A.27

Technik organizacji reklamy AU.29

Technik informatyk E.13

Technik informatyk E.14

Absolwenci technik informatyk E.14

Technik elektronik E.20

Technik żywienia i usług gastronomicznych T.15

 

O dalszym postępowaniu będziemy informować na bieżąco.