Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

Technik Budownictwa

Technik Budownictwa

Budownictwo to branża dla ludzi z szerokimi perspektywami i z dużymi możliwościami.
Jeżeli jesteś osobą kreatywną, lubiącą zmieniać otaczającą Cię rzeczywistość i pragniesz zostać fachowcem w branży budowlanej to wybierz zawód technika budownictwa.

Naszym główny celem jest przygotowanie Ciebie do:
– prowadzenia robót budowlanych,
– opracowywania dokumentacji budowlanej,
– kierowania zespołami roboczymi,
– sporządzania przedmiarów, obmiarów i kosztorysów,
– sporządzania dokumentacji przetargowej oraz organizowania i sprawowania kontroli nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Podczas trwającej 4 lata nauki zdobędziesz, po zdaniu egzaminów, trzy wyodrębnione w zawodzie kwalifikacje:
– wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (kwalifikacja B.18),
– sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (kwalifikacja B.30),
– organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (kwalifikacja B.33).

Wybierz naszą szkołę a będziesz potrafił:
• organizować stanowiska pracy na budowie,
• wykonywać typowe prace budowlane w zespole i na stanowiskach indywidualnych,
• korzystać z dokumentacji budowlanej,
• sporządzać rysunki architektoniczno-budowlane,
• dokonywać przedmiarów, obmiarów robót budowlanych,
• wykonywać kosztorysy,
• wykonywać prace pomocnicze i remontowe w budynkach,
• prowadzić dokumentację budowy,
• korzystać z prawa budowlanego, norm branżowych itp.
• posługiwać się językiem angielskim zawodowym.

Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, będziesz mógł starać się o pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, biurach projektowych, hurtowniach materiałów budowlanych,urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, administracjach budynków i firmach zarządzającymi nieruchomościami,instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach konserwacji zabytków. Jakby tego było mało, możesz zostać doradcą technicznym a nawet prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Po naszej szkole z łatwością możesz podjąć dalszą naukę na studiach wyższych.