Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Technik Budownictwa

 

Opis zawodu i zajęć

Budownictwo to branża dla ludzi z szerokimi perspektywami i z dużymi możliwościami.
Jeżeli jesteś osobą kreatywną, lubiącą zmieniać otaczającą Cię rzeczywistość i pragniesz zostać fachowcem w branży budowlanej to wybierz zawód technika budownictwa.

Podczas zajęć nabywamy umiejętności zawodowe:

 • wykonywania robót murarskich i tynkarskich,
 • opracowywania dokumentacji budowlanej,
 • sporządzania przedmiarów, obmiarów i kosztorysów,
 • sporządzania dokumentacji przetargowej,
 • organizowania i sprawowania kontroli nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki

Po zdaniu egzaminu zawodowego zdobędziesz kwalifikacje:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
 • BUD.14 . Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym, który umożliwia kontynuację kształcenia na studiach wyższych.

Co po ukończeniu szkoły?

Po uzyskaniu dyplomu będziesz mógł pracować w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • wytwórniach prefabrykatów,
 • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,
 • biurach projektowych,
 • hurtowniach materiałów budowlanych,
 • urzędach nadzoru budowlanego,
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • administracjach budynków i firmach zarządzającymi nieruchomościami,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • pracowniach konserwacji zabytków.

Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otwiera też możliwość zdobycia uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie po spełnieniu warunków zawartych w Prawie budowlanym.