Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Technik Elektronik

 

Opis zawodu i zajęć

Elektronik to profesjonalista, zajmujący się montażem, konserwacją i uruchamianiem oraz naprawą urządzeń elektronicznych. Wykonuje także czynności związane z projektowaniem układów elektronicznych.

Podczas zajęć nabywamy umiejętności zawodowe:

 • czytania i wykonywania schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych;

 • interpretowania zjawisk i stosowania praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki;

 • posługiwania się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych;

 • posługiwania się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych;

 • montowania, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych;

 • wykonywania oraz uruchamiania modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej;

 • dokonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów technicznych układów i urządzeń elektronicznych;

 • diagnozowania stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawiania uszkodzonego sprzętu;

 • posługiwania się aparaturą pomiarową i diagnostyczną.

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki

Po zdaniu egzaminu zdobędziesz kwalifikacje:

 • ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,
 • ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym, który umożliwia kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych studiów wyższych jak np. elektronika, energoelektronika, automatyka i robotyka.

Co po ukończeniu szkoły?

Po uzyskaniu dyplomu będziesz mógł pracować w:

 • w zakładach przemysłu elektronicznego;
 • w firmach wykorzystujących i eksploatujących urządzenia i sprzęt elektroniczny;
 • w laboratoriach badawczych i pracowniach konstrukcyjno – technologicznych;
 • zakładach przemysłowych produkujących sprzęt elektroniczny;
 • warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego.

Elektronik jest potrzebny jako serwisant sprzętu, sprzedawca, konstruktor czy też kontroler jakości. Absolwenci naszego technikum mają otwarte umysły, wyobraźnię, gotowi są do podejmowania nowych wyzwań i ciągłego doskonalenia oraz oceny swoich możliwości.