Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Technik Informatyk

 

Opis zawodu i zajęć

Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie gromadzenia, przekazywania i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka zaliczają się umiejętności tworzenia oprogramowania, znajomość specjalistycznego języka programowania, zarządzanie danymi, ich przekazywanie i szyfrowanie. Informatyk administruje systemami komputerowymi, projektuje, tworzy i zarządza stronami WWW, składa i usuwa ewentualne usterki sprzętu komputerowego. Nowy rok – nowe zmiany. U nas także! W obrębie kierunku technik informatyk wprowadzona zostaje innowacja e-sport. Celem jej jest rozwijanie u uczniów kompetencji zawodowych w zakresie organizacji zawodów, administracji i zarządzania; zgłębianie wiedzy na temat nowych mediów i multimediów (streaming, dziennikarstwo, podstawy produkcji wideo), podstaw marketingu, tworzenia grafik 2D, 3D; przygotowania i realizowania świadczeń w ramach umowy sponsorskiej.

Spotkania uzupełnione są o plany treningowe dla poszczególnych pozycji, sposoby radzenia sobie ze stresem oraz tworzeniem materiałów związanych z e-sportem.

Podczas zajęć zdobędziesz umiejętności zawodowe:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,

 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,

 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,

 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,

 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

 

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki

Po zdaniu egzaminu zdobędziesz kwalifikacje:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym, który umożliwia kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych studiów wyższych jak np. informatyka, automatyka i robotyka, telekomunikacja lub teleinformatyka.

 

Co po ukończeniu szkoły?

Po uzyskaniu dyplomu będziesz mógł pracować w:

 • specjalistycznych firmach informatycznych,

 • działach obsługi informatycznej małych i dużych przedsiębiorstw,

 • ośrodkach obliczeniowych,

 • firmach z każdej branży mających własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka w działach,

 • firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,

 • punktach serwisowych,

 • firmach administrujących sieci komputerowe,

 • sklepach komputerowych,

 • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Pamiętaj !!!

Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.