Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Technik Usług Kelnerskich

 

Opis zawodu i zajęć

Technik usług kelnerskich to jeden z najważniejszych zawodów gastronomicznych, który w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność i jest poszukiwany na rynku pracy, co jest spowodowane rosnącym zainteresowaniem konsumentów usługami gastronomicznymi, także organizowaniem w lokalach coraz większej liczby przyjęć rodzinnych, biznesowych oraz korzystaniem z cateringu.

Podczas zajęć nabywamy umiejętności zawodowe:

 • fachowej i kompleksowej obsługi gości w zakładach gastronomicznych,
 • obsługi przyjęć okolicznościowych,
 • przygotowania sali konsumenckiej do obsługi gości, obsługiwania gości z wykorzystaniem różnych systemów obsługi,
 • obsługiwania gości z wykorzystaniem różnych systemów obsługi, serwowania potraw i napojów różnymi metodami i technikami,
 • posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi,
 • sporządzania potraw i napojów w obecności gości.

 

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

 • HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich,
 • HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych.

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym.

 

Co po ukończeniu szkoły?

Po uzyskaniu dyplomu będziesz mógł pracować w:

 • restauracjach, barach, pubach,
 • kawiarniach, cukierniach,
 • hotelach i pensjonatach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • agroturystyce,
 • na promach i statkach,
 • ewentualnie prowadzić własną działalność gospodarczą.