Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

Opis zawodu i zajęć

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. W ostatnich latach wzrasta liczba punktów gastronomicznych, a liczba klientów, którzy deklarują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy je odwiedzili, ciągle rośnie. Patronat nad kierunkiem technik żywienia i usług gastronomicznych objęła firma RETRANS T. Baran, M. Kapcia Sp. J. Hotel & Restauracja PLATAN*** w Chrzanowie. Celem tego mecenatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, dążenie do poszerzenia kwalifikacji uczniów, rozwijanie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy poprzez wspólne inicjatywy, w tym współorganizowanie praktyk, stażu, warsztatów.

Ponadto, szkoła ma podpisane porozumienia o współpracy z Restauracją Tiffany w Woli Filipowskiej, Restauracjami Del-Paso i Stary Młyn w Trzebini.

 

Umiejętności zawodowe, które zdobędziesz na zajęciach:

 • ocena jakości żywności oraz jej przechowywania,

 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,

 • planowanie i ocena żywienia,

 • organizacja produkcji gastronomicznej,

 • planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Układanie diet, umiejętne sporządzanie potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetyczne ich podanie i prawidłowa obsługa konsumenta to tylko część treści, na które kładziemy nacisk w procesie uczenia i realizacji usług gastronomicznych. Z tych między innymi względów kierunek ten został wzbogacony o innowację dietetyka sportowa. Celem nowości jest rozwijanie u uczniów kompetencji zawodowych w zakresie dietetyki sportowej, żywienia sportowców, osób aktywnych fizycznie, wpływu diety i sposobu żywienia na wydolność, formę fizyczną, wytrzymałość i kondycję, implementację strategii żywieniowych z uwzględnieniem problemów zdrowotnych. Mocną stroną tego przedsięwzięcia są warsztaty uzupełnione o plany treningowe, zajęcia fitness i inne.

 

 

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki

Po zdaniu egzaminu zdobędziesz kwalifikacje:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym.

 

Co po ukończeniu szkoły?

Po uzyskaniu dyplomu będziesz mógł pracować jako:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych,
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,
 • manager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych,
 • manager zakładu gastronomicznego,
 • organizator imprez okolicznościowych,
 • mistrz sztuki kulinarnej,
 • pracownik firmy cateringowej,
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
 • organizator usług cateringowych,
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
 • prowadzić własną działalność,
 • rozwijać się w dziedzinach pozwalających na zdobycie uprawnień trenera personalnego, fitness, itp.
  kontynuować naukę na studiach wyższych.