Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych


Opis zawodu i zajęć

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. W ostatnich latach wzrasta liczba punktów gastronomicznych, a liczba klientów, którzy deklarują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy je odwiedzili ciągle rośnie.

Układanie diet, umiejętnie sporządzanie potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetyczne ich podanie i prawidłowa obsługa konsumenta to tylko niektóre treści na które kładziemy nacisk w procesie uczeni a.

Podczas zajęć nabywamy umiejętności zawodowe:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,

 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,

 • planowania i oceny żywienia,

 • organizowania produkcji gastronomicznej,

 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.


Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki

Po zdaniu egzaminu zdobędziesz kwalifikacje:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Nauka trwa 4 lata dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych lub 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej i kończy się egzaminem maturalnym.


Co po ukończeniu szkoły?

Po uzyskaniu dyplomu będziesz mógł pracować jako:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych,
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,
 • manager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych,
 • manager zakładu gastronomicznego,
 • organizator imprez okolicznościowych,
 • mistrz sztuki kulinarnej,
 • pracownik firmy cateringowej,
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
 • organizator usług cateringowych,
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
 • prowadzić własną działalność.