Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

List Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie

Zgodnie z obowiązującym od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka w naszej szkole będzie realizowana na odległość zgodnie z odrębnym regulaminem. 

Zajęcia będą odbywać się z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinna uczniów. Uczniowie są zobowiązani do odczytania wiadomości wysłanej przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym oraz potwierdzania zapoznania się z materiałami i zadaniami opublikowanymi np. w G Suite Classroom. 

Ponadto informuję, że Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zobowiązuje dyrektora szkoły do ustalenia, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Oceny będą, jak dotychczas odnotowywane w dzienniku elektronicznym, co jest równoznaczne z poinformowaniem o nich rodziców i uczniów. Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez dziennik elektroniczny lub w innej formie ustalonej z nauczycielem.

Na zakończenie życzę wszystkim dużo spokoju i zdrowia w tym trudnym czasie.

Z  poważaniem, 

Piotr Brzózka