Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

MATURA

Wytyczne dla maturzystów – Wytyczne dla maturzystów

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów – WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów

Harmonogram przeprowadzania egzaminu – Harmonogram

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać
zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

Komunikat o przyborach