Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

MATURA

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać
zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

Komunikat o przyborach

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Komunikat o harmonogramie