Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

2021-03-25_Slider
3
9
10
7
5
previous arrow
next arrow

PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH W TRZEBINI DOTYCZĄCE SYTUACJI ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY ORAZ TRUDNYCH SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH