Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 
3 września 2018

Dzień otwarty
15.10.2018
18.03.2019

Wywiadówki
17.09.2018
19.11.2018
17.12.2018
18.03.2019 (dla klas czwartych)
20.05.2019

Dodatkowe dni wolne dla uczniów
02.11.2018
10.01.2019
02.05.2019
06-08.05.2019
18.06.2019

Zimowa przerwa świąteczna
22.12.2018 – 2.01.2019

Ferie zimowe
14.01.2019 – 27.01.2019

Wiosenna przerwa świąteczna
18.04.2019 – 23.04.2019

Egzamin maturalny
język polski 6.05.2019
matematyka 7.05.2019
język angielski 8.05.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
etap pisemny: 10.01.2019, 18.06.2019

koniec I semestru
14.12.2018

Zakończenie roku szkolnego
21 czerwca 2019

Ferie letnie
22 czerwca 2019 – 31 sierpnia 2019